Asamblea e Rrjetit Zhvillimit Rural Shqiptar(ANRD =Albanian Network for Rural Development)

6th April, 2019 - Posted by alban - Comments Off on Asamblea e Rrjetit Zhvillimit Rural Shqiptar(ANRD =Albanian Network for Rural Development)

Ne daten 05.04.2019 nw mjediset e Hotel Capital, Tirane u zhvillua mbledhja e Asamblese se rrjetit ANRD. Pjestare ne mbledhje ishin perfaqesuesit e shoqateve anetare te rrjetit. Pjesamaresit degjuan raportin e punes se Rrjetit gjate vitit 2018 dhe objektivat kryesore te vitit 2019.Raportin e prezantoi zonja Evelina Azizaj. Ne raport theksoheshin disa hapa pozitive qe […] Read More

Takim i Rrjetit ANRD

1st March, 2018 - Posted by alban - Comments Off on Takim i Rrjetit ANRD

Data 28 Shkurt, 2018 Ne mjediset  e hotel Tirana Internacional u zhvillua takimi  mes  anetareve te rrjetit te zhvillimit rural ANRD  dhe perfaqesueseve  te pushteti Qendror,Pushtetiot Lokal, Biznesit, Agjensive te Zvillimit, donator.perfaqesues  te Parlamentit Shqiprae  etj.Takimi kishte per qellim te kompaktesonte  bashkepunimin e aktoreve  ne fuksion te  zbatimit ne praktike  te  inisiatives  se qyterimit te […] Read More

Mbledhja Asamblese te Rrjetit Zhvillimit Rural (ANDA)

1st March, 2018 - Posted by alban - Comments Off on Mbledhja Asamblese te Rrjetit Zhvillimit Rural (ANDA)

Data 31 Shkurt, 2018 Nw mjediset  e Hotel Kapital, Tirane  u zhvillua  mbledhja  e Asamblese se rrjetit ANDA.Ne takim moren pjese perfaqesuesit , anetare  te rrjetit.Ne takim u diskutua  mbi nevojen e rritjes  se  zerit  te rrjetit duke u aktivizuar me shume anataret  ne zonat perkatese.Rrjeti do te kete  si synim lidhjen e aktoreve kryesor […] Read More

Takimi i rrjetit Ballkanik SEEON ,Shkup 1,2-11-2016

27th November, 2016 - Posted by alban - Comments Off on Takimi i rrjetit Ballkanik SEEON ,Shkup 1,2-11-2016

01 – 02 Nëntor, 2016 Shkup, Maqedoni ……………………………….. Në datat 01 dhe 02 Nëntor 2016 nëShkup u zhvillua takimi i rrjetit ballkanik për bujqësinë biologjike SEEON (South East European Organik Network) Financuar nga GIZ (Geselschaft für Internationale Zusammenarbetit) zyra Beograd.Në takim morën pjesë: Shqipëria, Kosova ,Serbia, Maqedonia,Kroacia, Bullgaria,Sllovenia. Temat e takimit dy ditor ishin: 1.Përfundimi […] Read More

Takimi Sarajeve 8-9-Shtator 2015

2nd October, 2015 - Posted by sazan - Comments Off on Takimi Sarajeve 8-9-Shtator 2015

Takimi Sarajeve 8-9-Shtator 2015 Read More

Rrjeti Bio Ballkanik (BON)

2nd March, 2014 - Posted by Fabjan Lashi - 1 Comment

Sarajevë 26 Shkurt – 01 Mars 2013  Në  qytetin e Sarajevës, kryeqyteti  i Bosnje -Hercegovinës  u zhvillua takimi   operatorëve nga Ballkani që merren me bujqësinë biologjike/organike/ekologjike Takimi u organizua  dhe u financua  nga SWG /RRD (Standing  Working Group for  Regional Rural Development) Pjesmarrës  nga Shqipëria:  Znj. Merita  Petushi nga MBUMK dhe Z. Enver Isufi, Instituti Bujqësisë Biologjike, përfaqësues i […] Read More

Konferenca Ballkanike e Bujqësisë BIO [deri ne vitin 2013]

2nd March, 2014 - Posted by Fabjan Lashi - 1 Comment

 Prishtinë 02-05  Dhjetor, 2013 Në datat 02-05  Dhjetor, 2013 në Prishtinë   u zhvillua Konferenca Ballkanike e Bujqësisë BIO.Konferenca  në këtë radhë u organizua  nga Fondacioni IADK  i angazhuar  për mbështetjen  e prodhimit të bujqësisë integruar  dhe  biologjike në Kosovë.Ky fondacion ka një staf me  rreth 20 specialistë  dhe me  standart të lartë  pune . IADK […] Read More