Koleksioni i insekteve

13th December, 2010 - Comments Off

IBB dhe shoqata BioAdria përfunduan një projekt për koleksionimin e insekteve të dobishëm dhe të dëmshëm në ekosistemet bujqësore. Projekti u financua nga GEF/PNUD.

Ky koleksion do t’i shërbejë trajnimit të fermerëve dhe ekstensionistëve, si edhe studentëve të Universitetit Bujqësor te Tiranes dhe të Fakultetit të Shkencave të Natyrës te Universitetit te Tiranes. Koleksioni pasuron njohuritë mbi biodiversitetin ne nivel ferme.

Posted on: December 13, 2010

Filed under: Te Pergjithshme

No Comments

No Comments

Leave a reply