Lajme nga Bujqesia Bio

15th June, 2013

  Lajme  mbi bashkëpunimin  mes IBB-s, Durrës dhe IADK, Mitrovicë, Kosovë

  Grupe  prodhuesish të perimeve dhe frutave nga Mitovica, Kosovë vizitojnë për 6 ditë fermat shqiptare

   

  Grupet e fermerëve që  mbështen nga  Fondacioni IADK, një fondacion që mbështet prodhuesit  e produkteve bujqësore,blegtorale  dhe  përpunimin e tyre.

  Instituti Bujqësisë Biologjike ka një marëveshje bashkëpunimi me fondacionin IADK  për shkëmbimin e përvojave praktike  dhe shkencore mes dy institucioneve.

  Në muajin Maj një grup  i prodhuesëve të  perimeve të sistemit të Integruar vizituan ferma shqiptare  nga zonat Durrës  dhe Lushnja,Kavajë.

  Prodhuesit  u njohën me praktikat  e prodhimit të perimeve  në serra dhe mundësia  e bashkëpunimit  mes  dy vendeve  në lidhje me teknologjitë,farërat  e fidanat, marketingun   etj

  Në muajin  Qërshor erdhi për vizitë pune grupi i fermerëve prodhues të  frutave  siapas sistemit të  bujqësisë së Integruar.Ishim16  persona  dhe vizituan blloqe mollësh, fidanishte  të mollës , blloqe kumbullash  dhe vreshti në rrethet Durrës, dhe Kavajë.

  U vizituan  qendrat  e prognozimit të krimbit dhe kromës së mollës të kumbullës dhe tenjës  së rrushit që  drejtohen nga Instituti Bujqëisë Biologjike në Durrës.Fermerët  nga  kolegët kosovarë  vizituan edhe Institutin dhe koleksionin e  e mollëve  dhe hardhive rezistente nga sëmundjet kryesore që ndodhen në fshatin Fllakë

  Ditët e vizitave  u përcollën   me plot kënaqësi profesionale ,shkencore  dhe vëllazërore.

  Fermerët  dhe specialistët përfituan shumë nga njeri tjetri  dhe u gjetën edhe disa pika bashkëpunimi  sidomos  mbi praktikat moderne të prognozë –sinjalizimit dhe të shkëmbimit të materialit biologjik për kultivarët rezistent  ndaj sëmundjeve kryesore në mollë  dhe hardhi.

    b   

  Emisioni “Drejtperdrejt” ku i ftuar mbi bujqesine Biologjike ishte Dr. Prof. Ass. Enver Isufi


            Bujqësia  Biologjike  në Shqipëri dhe pritëshmeria për vitin 2013

   ( Përshkrim në Dhjetor, 2012)   Enver Isufi, ibb, Durrës

  (Bujqësia  Biologjike si term është i barazvlefshëm me Bujqësi Organike dhe Bujqësi Ekologjike )

  Ngjarjet  më  të rëndësishme  në  historikun e shkurtër  të Bujqësisë bio në Shqipëri rreshtohen si më poshtë:

  •  1997 në Tiranë   u  themelua  shoqata  e parë e Bujqësisë Organike
  • 2001 Filloi eksporti i vajit të ullirit bio (në tregun e Zvicrës)
  • 2001 Qeveria  zvicerane i  ofroi  Shqipërisë një  projekt të madh që mbështeti bujqësinë bio për 10 vite, deri në fund të  vitit 2011. Ky projekt i zbatuar nga projekti SASA (Mbështetja e Bujqësisë së Qëndrueshme në Shqipëri) i cili  ka krijuar infrastrukturën e bujqësisë  biologjike që kemi sot.
  • 2004 Parlamenti Shqipërisë miratoi Ligjin e Bujqësisë Biologjike. Tani po punohet për përmirsimin e tij.
  • 2005. Ngrihet shoqata  e Bujqësië Biologjike „BioAdria“ që  është shoqata  më e madhe sot e prodhimeve biologjike  në Shqipëri.
  • 2006. Regjistrohet  trupa  e çertifikimit  që  quhet “Albinspekt”.  Ky trup është regjistruar dhe  akredituar  para disa muajve edhe nga disa trupa Europiane të çertifikimit
  • 2007. Miratohet nga Qeveria shqiptare “Plani Veprimit për Bujqësinë Organike”
  • 2008.Filloi Subvensioni për mbështetjen financiare të fermave biologjike
  • 2009. Themelohet Instituti i Bujqësisë  Biologjike nga specialistët që prej vitesh drejtonin projektin SASA: Instituti është pjesë  e rrjetit ballkanik dhe përfaqësues i Shqipërisë në këtë rrjeti cili quhet  shkurt BON (Balkan Organic Network)  i ngritur në vitin 2011.
  • 2010.Krijohet shoqata  e Marketingut të produkteve bio dhe atyre Tipike Shqiptare.
  • Kuota  e subvensionit u rrit nga 150  në 500 Euro për çdo  fermë bio të çertifikuar
  • 2012 Ministria e Bujqësisë  mbështeti  me  buxhet  të veçantë botimin e  një pakete  më botime për bujqësinë biologjike  dhe  një  paketë  modulesh për trajnime të rrjetit të Shërbimit Këshillimor Publik.
  • 2012.Zhvillohet  në Tiranë Konferenca  e Bujqësisë Biologjike për rajonin Ballkanit nën  drejtimin e Institutit të Bujqësisë Biologjike, Durrës.
  • 2007-2013 Produktet  biologjike shqiptare  prezantohen edhe  në Panairin botëror  që mbahet çdo  vit në Nuremberg të Gjermanisë i quajtur „BIOFACH“

   

  Ku është shtrirë Bujqësia  Biologjike  në Shqipëri  dhe çfare produktesh prodhohen ?

  Fermat bio më  shumë janë shtrirë  në rrethet  pranë tregut të madh si Tirana, Durrësi, Vlora, Lushnja  dhe Shkodra. Produktet kryesore që prodhohen janë perimet, rrushi për tavolinë dhe vaji ullirit, erëzat e freskëta,  bimët mjeksore, gështenjat dhe këpurdhat e pyllit. Shumica  e fermave  bio  janë anëtare  të shoqatës  së bujqësisë biologjike „BioAdria

  Sot   në mënyrë organike  menaxhohem 250 ferma, por vetëm   gjysma  e tyre janë më shumë aktive në treg.

  Po përpunimi i produkteve  bio?

  Janë çerifikuar dy  kantina vere  dhe  kater  fabrika vaji të cilat prodhojnë verë dhe vaj ulliri biologjik.

  Si është Organizuar tregu bio  në Shqipëri  ?

  Janë  tre  deri ne katër pika shitje të produkteve  biologjike, por  kanë probleme të infrastruktures,  grumbullimit dhe furnizimit sistematik dhe vazhdimsisë  dhe llojshmërisë gjithëvjetore  të tregut, ndonese kërkesat e tregut janë të paktën 10 herë më të mëdha se sa ne ofrojme ato në treg.

  Si është situata  e   eksportit të produkteve  bio  në Shqipëri ?

  Eksportohen disa  produkte si vaji ullirit, erëzat e freskëta,  gështenjat. Shqipëria është eksportuesi më i madh i erëzave të fresktëta  në Ballkan, janë 6 ha serra të mbjella me rreth 20 specie nga erëzat e freskëta.

  I blenë prej 15 vitesh tregu zviceran. Cilësia e produkteve tona  janë të larta, por sasia ende e vogël  po bëhet pengesë  për eksporte me volume të mëdha.

  Cili është objektivi i bujqësisë  bio në Shqipëri  ?

  Qeveria Shqiptare  këto vitet e fundit  ka mbështetur konkretisht bujqëinë biologjike, por është  ende larg objektivit të marë i cili është që deri në fund të vitit 2013 të ishte 5% e sipërfaqes bujqësore të menaxhohet  me bujqësi biologjike. Ajo sot  është  nën 1%  të sipërfaqes totale bujqësore.

  Si paraqitet  sot Bujqësia  bio në Botë ?

  Sot menaxhohet  si bujqësi  biologjike 37 Milion hekatar.

  Në vende të ndryshme  bujqësia bio zënë nga  3-25 %  të sipërfaqes totale të bujqësisë  bio.

  Kërkesat  e tregut bio sot në botë rritet 25 % çdo vit.

  Dhjetë vendet  më të vogla  janë  në majë të prodhimit biologjike, si Austria, Zvicra, Suedia, Italia Jugut, Izmiri Turqisë etj  ku bujqësia bio zë përqindje të lart. Kjo thjeshtë  si reagim ndaj tregëtisë  së hapur  në luftën  e fermerëve për mbijetesë dhe  nga kërkesat në rritje për pastërtinë e mjedisit, ku bujqësia  bio është  një shanc  më shumë.

   

                         Si paraqitet zhvillimi bujqësisë biologjike   në rajonin e Ballkanit?

               Tab.1

    Vendet Toka  totale bujqësore Sipërfaqja  menaxhuar bio %  e sipërfaqes menaxhuar si bujqësi biologjike prodhimi 
  Shqipëria

  700.000

  3500

  0,5

  B/Hercekovina

  1.099.000

  681

  00,6

  Kroacia

  957.000

  32035

  3.3

  Maqedonia

  455.000

  35164

  7.7

  Mali Zi

  189.000

  3561

  1.9

  Serbia

  3.596.000

  11000

  0,3

  Kosova

  ?

  5

  ?

   

  Table 2: Prodhimi I Brendshem Bruto (PBP) per njeri

   

    (PBP)

   (PBP) ne €

  (2011)

  Kontributi Bujqesor ne PBP

  Albania

  5,460

  20.40

  Bosnia and Herzegovina

  5,740

  8.30

  Croatia

  12,880

  5.10

  FYR Macedonia

  7,350

  11.10

  Kosovo

  4,550

  12.90

  Montenegro

  7,560

  11.00

  Serbia

  7,560

  11.00

  Të dhënat e tabelave të mësipërme  1 dhe 2 autori studimit  Dr. Martin MAUTNER MARKHOF  i ka marë nga   burimi  (Source: CIA The World Factbook )

  Ajo që mund të  thuhet  është  fakti që  në Shqipëri bujqësia kontribon  në GDP  mesatarisht  mbi dyfishin që kontribojnë vendet e tjera ballkanike  ne GDP përkatëse dhe për pasojë pritëshmëria  e kontributit  në bujqësinë biologjike nga bujqësia  shqiptare  duhet të jetë më e lartë se deri më sot.

   

  Cilat  do të ishin  disa  nga  problemet  që duhej të shtroheshin për zgjidhje gjatë  vitit 2013 ?

  • Miratimi në Parlament i  ligjit  të rinovuar të  Bujqësisë  Biologjike. Ligji parë ishte miratuar nga Parlamenti shqiptar  në vitin 2004. (Me  urdhërin e Ministrit të Bujqësisë  Prof. G.Ruli është  ngritur prej  muajsh Grupi i Punës që  ka punuar për ligjin e ri, lipset  që Grupi i punës të mblidhet  që ti japë dorën  e fundit  të  draftit) ( me 26-27 Shkurt, 2013  në Sarajevë vendet ballkanike mes të tjerave do prezantojnë  edhe situatën aktuale të legjislacionit  në bujqësinë bio. Nga Shqipëria do marin pjesë dy persona)
  • Na duhet dizenjuar  edhe  Logo Kombëtare  e Prodhimeve Biologjike.(që është pjesë e ligjit)
  • Na duhet rishikojmë dhe respektjmë skemën e subvensioneve të fermave bio, 2013.
  • Na duhet  të fillojmë përzgjedhjen e fermave blektorale për ti kaluar në bio, sepse deri tani nuk kemi fare produkte blektorale bio.
  • Na duhet të  ngrejmë  sistemin e qëndrueshëm për  mbledhjen e  të dhënave për krijimin e statistikave  për bujqësinë biologjike. (Skema e regjistrimit të të dhënave  dhe stafi përgjegjës  për këto statistika kombëtare)
  • Duhet  vazhdojë përvoja pozitive  e vitit 2012  në hartimin e një pakete modulesh trajnuese  dhe  botimesh për  rrjetin e Shërbimit Këshillimor Publik dhe për fermerët, potencial për të kaluar  në ferma biologjike.
  • Caktimi i një përsoni  në Ministri  të Bujqësisë  të kordinojë  punën mes aktorëve që meren me bujqësinë biologjike në shkallë  vendi.
  • Të riaktivizohet  Organizmi  Kompetent që ndjek zbatimin e Planit të Veprimit të bujqësisë biologjike/organike i miratuar nga Qeveria  në vitin 2007

  Prof.Ass.Dr. Enver Isufi

  Instituti Bujqësisë Biologjike, Durrës  (www.ibb.al)

   

   

  Krijohet  Rrjeti   Zhvillimit Rural Shqiptar  (Rr.ZH.R.SH )

  Me  datën 29 Dhjetor 2012  me inisiativën  e  disa  shoqatave  jo qeveritare    u themelua   Rrjeti   Zhvillimit Rural Shqiptar. Qellimi  i ngritjes së  këtij rrjeti është  të kontribojë  në  zhvillimin  e  zonave  rurale  si  në fushën e bujqësisë, blegtorise, pylltarisë  dhe  agroturizmit. Grupi inisiator  nën drejtimin  e  Prof.Ass. Alban Ibraliu, petagog  ne UB  dhe ekspert i mjedisit  dhe  biodiversitetit i cili ishte  dhe inisiatori  i krijimit  të  kësaj ideje. Janë  të lutura  edhe  shoqata  të  tjera  serioze që kanë  kapacitete  të  kontribojnë  në  këtë  lëvizje .  Kërkesa  për anëtarsim mund  të  dërgohet  në adresën e Prof. Ass. Alban Ibraliu    ( “alzhama”[email protected])     i cili kërkesën e shtron në grupin inisiator  dhe  pasi  miratohet  shoqata informohet  si anëtare  e Rrjetit. Lipset një profil i shkurtër  i shoqatës kandidate.
   

      

   

   

  KOMUNIKATE PER SHTYP

  Tiranë, 28 Qershor 2012

  Çertifikimi organik nga Albinspekt i njohur nga Bashkimi Europian

  Albinspekt është trupa e parë shqiptare e listuar nga Bashkimi Europian

  në Listën e Trupave inspektuese dhe çertifikuese të njohura nga BE

  Albinspekt njofton arritjen e tij të radhës si Trupa e parë shqiptare e njohur nga

  Bashkimi Europian për të kryer inspektimin dhe çertifikimin e produkteve organike sipas standarteve ndërkombëtare të BE-së. Albinspekt operon në rajon që prej vitit 2006 dhe sot është lideri kombëtar për Çertifikim Bio të produkteve shqiptare për tregun evropian e më gjerë. Falë stafit të tij tepër të specializuar dhe përpjekjeve të vazhdueshme, kjo trupë është përfshirë në publikimin e parë të ‘Listës së trupave të kontrollit që njihen nga Bashkimi Evropian për të zbatuar masat e kontrollit sipas kërkesave të standartit ekuivalent me Rregulloren e BE-së për bujqësinë organike. Kjo listë përfshin rreth 30 trupa çertifikimi nga e gjithë bota, ndërkohë që numri i aplikimeve për tu përfshirë në të ishte mbi 70 aplikime.

  Albinspekt është njohur për të ushtruar aktivitetin e tij në Shqipëri dhe Kosovë.

  Nëpërmjet kësaj njohjeje të gjitha kompanitë e çertifikuara nga Albinspekt në bazë të standarteve ekuivalente, mund ti eksportojnë produktet e tyre në vendet e Bashkimit Europian pa nevojën për të pasur një çertifikatë eksporti, që prej 1 Korrik 2012. Këto produkte, në bazë njohjes së përbashkët të SHBA-së dhe BE-së, mund të tregtohen si organike dhe në SHBA dhe Kanada pa nevojën e një çertifikimi shtesë për standartin amerikan për bujqësinë organike-NOP.

   

  Rreth Albinspekt:

  Albinspekt është Trupa e vetme shqiptare që ofron shërbime çertifikimi për standartet organike me destinacion tregjet evropiane dhe amerikane.

  Kjo trupë si një OJF vepron dhe ofron shërbimet e saj në Shqipëri dhe Kosovë, prej disa vitesh tashmë. Trupa gëzon një ekip tepër të specializuar inspektorësh që janë njohur ndërkombëtarisht. Duke qenë pjesë e platformës ndërkombëtare të inspektorëve, ata I mundësojnë Albinspekt-it shkëmbimin e ekspertizës për të mbuluar një gamë të gjerë shërbimesh çertifikimi. Gjithashtu, Albinspekt është përfaqësues i Trupave të kontrollit lider në Zvicër, Austri dhe Gjermani. Ky përfaqësim i mundëson Albinspekt-it të ofrojë një gamë të gjerë çertifikimi sipas standardeve të sigurisë ushqimore evropiane si Global Gap, NOP, Bio Suisse, familja ISO 9000. Duke qenë anëtar me të drejta të plota në organizatën më të madhe ndërkombëtare të Lëvizjes organike në botë IFOAM, Albinspekt përfaqëson denjësisht strukturat kontrolluese shqiptare në nivel ndërkombëtar.

  Nëpërmjet akreditimit ndërkombëtar marrë nga institucioni shtetëror prestigjioz Dakks, Gjermani, çertifikata e produkteve lëshuar nga Albinspekt njihet në mbarë botën.

   

  Për më tepër informacion ju lutem kontaktoni:

  Albinspekt

  Adresa: Sheshi Hari Trumen’, Nd.1, Hy.25, Ap.10, 1016 Tiranë, Shqipëri

  Tel / Fax: + 355 4 223 8554

  Cel: + 355 68 20 62 262

  E-mail: [email protected]

  Web: www.albinspekt.com

  Ndoshta më mirë po, por jo më shumë ushqyese.

  19/09/2012

  Produktet ushqimore nga bujqësia organike – dmth me përdorimin e vetëm përbërësit natyral, pa ngjyra sintetike dhe aditivë ose përbërësit që rrjedhin nga OMGJ – kanë shumë më pak pesticide se ato tradicionale, por ato jane më shumë ushqyesve. Të paktën sipas hulumtimit të fundit, botuar në Annais e Mjekësisë të Brendshme, e udhëhequr nga Dena Bravata i Stanford University, Kaliforni. “Midis organike dhe konvencionale nuk ka dallim, nëse marrim parasysh efektet shëndetësore”, thotë studiuesi. Kështu që çdo gjë na kanë thënë deri këtu në lidhje me “ushqim organik”, me sa duket, është e gjitha false. “Asnjë vitaminë apo më shumë përqëndrime të larta të proteinave,” ajo gjithmonë lexon raportin e Kolegjit Amerikan. avantazhet e produkteve organike, kur krahasohen me ato tradicionale, jane: rreziku i ndotjes nga pesticidet është reduktuar me 30 për qind. Por prania e baktereve, megjithatë, është e barabartë në të dy kategoritë, mikrobet që gjenden në pula bio pak të prekura nga fenomeni i rezistencës antibiotik. Një nga rregullat e vërejtura në bujqësinë organike, në fakt, është shumë e kufizuar përdorimi i kësaj klase te barnave. Në fakt, rezultatet e të ngjashme tashmë jane arritur edhe nga hetimet në Evropë. Në vitin 2009, Agjencia e Standardeve të Ushqimit studimi i gjuhës angleze, për shembull, nuk kanë regjistruar ndonjë përfitim nga pikëpamja ushqyese e parë, me përjashtim për një prani më të madhe të fosforit në prodhimet organike. Duke marrë parasysh, megjithatë, se trupi i njeriut kurrë nuk ka praktikisht një mungesë të fosforit zgjatur gjate jetës se një personi, “nga pikëpamja klinike ky rezultat ka asnjë vlerë”, sipas studimit të Universitetit Amerikan.

  Dhe hulumtuesit në Kaliforni, për të siguruar një bazë statistikore për studimet e tyre të rëndësishme shkencore e kanë konsideruar edhe 237 studimeve të kryera në vitet e kaluara dhe gjeti, me kusht që efektet e dobishme të ushqimeve organike në shëndetin e njeriut nuk mund të demonstrohet. E  mjaftueshme, megjithatë, se një grup i fëmijëve të vendosur nën hetim për pesë ditë duke ndjekur një dietë organike  zhduku pothuajse tërësisht mbetjeve të pesticideve në urinë e tyre.

  Mendime të ndryshme. Në fakt, studimet e lidhura me ushqimin rritur sipas diktatit  biologjike janë shumë kontradiktore me njëri-tjetrin. Një studim i botuar në qershor pesë vjet më parë, për shembull, nga hulumtuesit në Universitetin e Kalifornisë Davis, theksoi se si ushqime organike janë me më shumë kalori dhe te pasur me antioksidantë, si dhe përmbajnë substanca toksike më pak. Hulumtimi, në veçanti, ka pasur matur përqendrimin e flavonoids (antioksidantë) në domate organike ose jo, të mbledhura në mes të 1994 dhe 2004, më shumë se dhjetë vjet në një studim krahasimin e sistemeve të ndryshme prodhues. Dhe në këtë rast

  Epërsia biologjike kishte dalë pa ndonjë pro dhe kunder.  Mesatarisht, domate organike kishin 97 për qind më shumë kaempferol, Quercetin 79 për qind më shumë dhe 31 për qind më shumë se naringin. Por jo vetëm, cilësia bio rritet me kalimin e kohës, si produktet e saj. Ne mbështetje te kësaj teze, në vitet e fundit, studime të tjera, të gjitha botuar, tregoi se pjeshkët, mollët dhe kiwi organike kane një qëndrueshmëri të madhe te ushqyesve më shumë dhe antioksidantë të tilla si sheqerna, vitaminë C, carotene beta dhe polyphenols. Të gjitha konfirmohet nga Instituti i Kërkimeve Kombëtare për Ushqimin dhe Ushqyerjen në vitin 2002 i cili gjeti se superioriteti ushqyes të pjeshkë, dardhes, kumbulles dhe portokall organik. Problemi, në vend, është i lidhur me shpërndarjen e ushqimit organik. Në biznes të përditshme, nga njëra anë janë transportit dhe magazinimit dhe ulje të tjera në tregjet, me manipulimin konsekuent. Produktet organike, në thelb, ka të ngjarë më shumë se ato tradicionale të ndryshohen në zinxhirin që sjell mallra në tryezat tona. Jo për të përmendur se fruta, perime dhe mish të prodhuara dhe të kultivuar me metoda natyrale jane më te shtrenjtë. Arsyeja kryesore është e lidhur me teknikat e prodhimit: Kultivimi pa ndihmën e kimikateve në një kosto, në fakt, më të larta. Çmimet variojnë nga 10 deri në 100% më shumë, mesatarisht, per ushqime organike duhet të paguajë rreth 30% më shumë. Megjithatë organike është e gjitha bujë dhe nuk mund të dëgjojnë krizën. Shitje, në mbarë botën, duke prekur 45000000000 € në vit, nga të cilat 1,5 vetëm në Itali. Ndërsa konsumi ushqimit janë ne gjendje te njejte, ai bio ka rritje. Numri i përgjithshëm i operatorëve në Itali është 48 mijë e 269 të punësuar në fund të vitit 2011, një rritje prej 1, 3% gjatë vitit të kaluar, sipas të dhënave të fundit të ofruara nga organet e kontrollit (CBS). “Tregu organik vazhdon të rritet në Itali – tha ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ushqimit, Mario Catania – dhe është një nga sektorët e ushqimit tonë e cila gëzon shëndet të mirë, besimi i konsumatorit në drejtim të faktit biologjik vazhdon të shpërblejë cilësinë dhe masat mbrojtëse mjedisore që ka kjo metodë e prodhimit. “