Projekte

18th May, 2011

  Projekte të zbatuara nga stafi i IBB-se gjatë vitit 2010

  1. Titulli: Koleksionimi i insekteve të dëmshëm dhe të dobishëm në ekosistemet bujqësore.

  Vendi: Fermat e Shoqatës BioAdria në zonat e Durrësit, Tiranës, Vlorës dhe Lushnjes.

  Donatori: GEF (PNUD)

  2. Titulli: Trainimi i bashkësisë së fermerëve në Shkodër.

  Vendi: Në disa fshatra të rrethit te Shkodrës

  Donator: Kooperimi spanjoll (CERAI)

  Foto:

  3. Titulli: Ngrohja e serrave me anën e tubave të mbushur me ujë të ngrohur nga energjia diellore.

  Vendi i zbatimit: Sera e luleve, Goxhas, Shijak

  Donator: GEF (PNUD)

  Foto

  4. Titulli: Prova fushore me plehun organik “B5A”

  Vendi i zbatimit: Durrës, Tiranë

  Donator: Firma Vala

  Foto

   

  5. Titulli: Testimi i plehut organik “HERBAGREEN”

  Vendi i zbatimit: Marikaj dhe Rromanat, ne perime, vreshta dhe ullishte

  Donator: Firma Herbagreen, Austri

  Foto

  6. Titulli:Trajnimi i trajnerëve të shërbimit këshillimor publik

  Vendi: Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan.  Morën pjesë këshilltarët e rretheve Tiranë, Vlorë, Fier, Kavajë, Durrë, Krujë, Elbasan dhe Gramsh.

  Donator: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit

  Foto

  PROJEKTE TE ZBATUARA ME PARE OSE NE ZBATIM E SIPËR

  SNV

  • Është zbatuar projekti për prodhimin e vajit të ullirit me cilësi të lartë në tre grupe fermerësh në Vlorë me 110 prodhues

  Kooperimi Spanjoll

  • Janë ngritur disa grupe fermerësh në Këpishtaj si dhe është realizuar trajnimi i trajnerëve dhe fermerëve të zonës së Shkodrës

  GTZ

  • Janë përgatitur hartat e vendndodhjes së fermave bio dhe materiale informative për mënyrat se si mund të arrihen ato nga turistët e huaj ose nga pushuesit ditorë vendas

  Foto nga projektet dhe bashkëpunimi me UBT (Universiteti Bujqësor i Tiranes)