Botime

12th September, 2012

   

  Botimet e fundit

  Instituti Bujqesise Biologjike ka botuar muajt e fundit broshura teknike për bujqësinë biologjike. Botimet që shikoni në foto janë financuar nga Ministria Bujqësisë Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe do ti shpërndahen rrjetit të Shërbimit Këshillimor Publik. Këto broshura do mbështesin trajnimin e trajnerëve dhe të fermerëve me parimet dhe praktikat e bujqësisë biologjike.

       

   

   

  Datë  22 Dhjetor, 2011 

   

  Dolën  nga   shtypi  broshurat  teknike  të  Institutit  Bujqësisë  Biologjike

  Gjatë vitit  2011  stafi Institutit  ka  qënë  i  fokusuar  shume  në  botimin e  broshurave  teknike.

  Këto broshura  janë  përgatitur   për  tu vënë  në  shërbim të  fermerëve  dhe specialistëve,  këshilltarë  edhe  për   prodhimet Bio.  Broshurat  kanë  formatin A4  dhe  janë  me  ngjyra.

   

  Nr Titulli  broshurës  Numri faqeve
  1 Raporti veprimtarisë  së  Institutit për vitin 2011 (Shqip dhe  Anglisht )

  56

  2 Prodhimi  i domates  biologjike

  23

  3 Prodhimi  i patates  biologjike

  15

  4 Prodhimi  i  mollës  biologjike

  31

  5 Prodhimi  i  rrushit  biologjike

  27

  6 Prodhimi  i ullirit biologjike

  19

  7 Përshkrimi kultivarëve  të  rrushit  dhe  mollës  rezistente  ndaj sëmundjeve  kryesore.

  23

  8 Fletëpalosja   për  përshkrimin   punës  që  bën Instituti, versioni Shqip

  2

  9 Fletëpalosja   për  përshkrimin   punës  që  bën Instituti, versioni   Anglisht

  2

  Shuma   Produkte :9  dhe  numri faqeve  :           198

   


   

  Botimet tona janë te shumëllojshme:

  Libra, broshura, fletëpalosje, postera, etj. Botimet janë të formateve të ndryshëm si dhe për nivele të ndryshme lexuesish (për ekspertët dhe trajnerët, për specialistët e thjeshtë, si edhe për prodhuesit, sipas rastit edhe për edukimin e konsumatorit.

  Materiale trajnimi prodhohen edhe në formën e videokasetave ose DVD-ve dhe shfaqen ne raste trajnimesh.

  no images were found