“MUSAJ OLIVE OIL”

29th May, 2011

  Vaji Ullirit Bio  ” MUSAJ OLIVE OIL”

   Emri prodhuesit :VESAF MUSA,

  Vendndodhja:Skrafotine, Vlore,   ne  veri  të  qytetit  10  km para  se  futesh  në  Vlorë

  Kultivari ullirit: Frantoi  dhe  Kalinjot

  Statusi:Qysh pre  5  vitesh    është  prodhues Bio

  Shoqata   ku  bën pjesë:Shoqata  BioAdria

  Këshillimi  teknik: Instituti Bujqësisë  Biologjike (ibb)

  Certifikimi: Standarti  Bashkimit Europian  dhe  privat ; trupa  çertifikimit  “ICEA” Itali

  Telefoni : 0692294213

  Vesaf Musai  ka  ftuar  disa çmime  kombëtare

  Në Prill  2011  ai eksportoi  vaj  edhe  në  Zvicer

  Fituesi i cmimit te pare kombetar Himare 2008

  Fabrika e prodhimit te Vajit Bio Musai

      

  Ambjente te brendshme te fabrikes

      

  Ambjente te brendshme te fabrikes

     

  Shishe pergatitur per eksport ne Zvicer 2011

  Ngarkesa e vajit pergatitur per eksport

  Vaji i pergatitur per eksport

  Me specialiste te IBB-se