Stafi i IBB-se

18th May, 2011

  Asc. Prof. Dr. Enver Isufi Drejtor Ekzekutiv
  Kliko për te lexuar CV-ne e plote >>
   
  Dr. Veiz SelamiEkspert i frutikulturës
  Kliko për te lexuar CV-ne e plote >>
  Asc. Prof. Dr. Florenc Kutrolli Ekspert i perimeve Kliko për te lexuar CV-ne e plote >>
  Mendim Bacaj Agronom Dega Vlore
  Kliko për te lexuar CV-ne e plote >>
  Tofik Fugarini Dega Shkodër
  Kliko për te lexuar CV-ne e plote >>
  Luljeta Seferasi, MPA
  Eksperte e financës
  Kliko për te lexuar CV-ne e plote >>