“DUKA”

31st May, 2011

  Vera Bio  “DUKA”

   

  Emri prodhuesit  :ENVER DUKA,

  Vendndodhja: Ishëm, Durrës, në  kodra  përballë  detit.  Vreshti  rrethohet  nga  pylli Ishmit

  Kultivari rrushit: Kabernet, Merlot, Sanxhovese

  Statusi:Qysh prej  4  vitesh    është  prodhues Bio

  Këshillimi  teknik: Instituti Bujqësisë  Biologjike (ibb)

  Certifikimi: Standarti  Bashkimit Europian  dhe  privat ; trupa  çertifikimit  “Albinspekt” Shqipëri

  Telefoni :0662020342

  Vera  “DUKA”  ka  një  emër  shumë  të  mirë  në  tregun shqiptar.

  Ekspertë  të  huaj  e  kanë  quajtur  ate  si  “Verë ekselente”

  Ne horizont kantina veres DUKA

  Feromone çorintuese per mbrojtjen nga tenja(L.botrana)

  Vreshti DUKA

  Pamje nga vreshti

  Pamje nga vreshti