“ARBEN ISLAMI”

31st May, 2011

  Erëza  të  freskëta Bio për eksport “ARBEN ISLAMI”

  Emri prodhuesit:  ARBEN ISLAMI

  Vendndodhja: Gjokaj , Tiranë,   1 km  para  se  arrin tek DEKA

   Prodhon mbi 15  specie  erëzash  të  freskëta   . Mbillen 5  ha  serra  me  erëza.

  Statusi: Qysh pre  10  vitesh    është  prodhues Bio

  Këshillimi  teknik: Instituti Bujqësisë  Biologjike (ibb)

  Shoqata   ku  bën pjesë: Shoqata  BioAdria

  Certifikimi: Standarti  zviceran ; trupa  çertifikimit  “Bioinspekta” .

  Prodhon  kryesisht  për eksport. Pesë  herë  në  javë  nis  ngarkesë  për  në  tregun e Zvicrës

   Telefoni : 068.2021124

  Arben Islami

  Pamje nga ferma

  Pamje nga ferma

  Makina transportuese

  Pamje nga sera

  Ereza ne rritje